Ύδρευση - Αποχέτευση


Οι εγκαταστάσεις των υδραυλικών και θέρμανσης είναι το «Α και το Ω». Φροντίστε να είναι σύγχρονες, ώστε να μην χάνεται ούτε σταγόνα του πολύτιμου αγαθού!

Οι θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις είναι από τους βασικότερους παράγοντες εύρυθμης λειτουργίας ενός κτηρίου. Τα περισσότερα κτήρια συνήθως παρουσιάζουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στις θερμοϋδραυλικές τους εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές δυσλειτουργίες. Αυτό παρατηρείται σε θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί χωρίς τον σωστό σχεδιασμό και επίβλεψη. Χωρίς να τηρούνται έστω και στοιχειωδώς οι κανόνες της τέχνης και με τυχαία επιλογή υλικών και εξοπλισμού αμφιβόλου ποιότητας.

Εάν οι θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις δεν κατασκευαστούν υπό τις απαραίτητες προδιαγραφές, ό,τι επισκευές ή επιδιορθώσεις και να γίνουν στο μέλλον, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν εύρυθμα και τα προβλήματα καθώς και η οικονομική αιμορραγία θα συνεχίζεται επ’ άπειρον.

 

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι πολύ βασικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία ενός κτηρίου. Για κάθε εγκατάσταση εκπονούμε λεπτομερή μελέτη και επιλέγουμε πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών.

  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης κατοικιών, επαγγελματικών και βιομηχανικών κτηρίων.
  • Ανακαινίσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων . Αποξήλωση της παλαιάς εγκατάστασης και κατασκευή νέας εγκατάστασης με σύγχρονα υλικά.
  • Εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής.
  • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα παρουσιαστεί στην εγκατάστασή σας.