Φυσικό ΑέριοΤο Φυσικό Αέριο είναι ένα μείγμα καυσίμων αερίων που βρίσκεται σε κοιλότητες του υπεδάφους, συνήθως μαζί με άλλα ορυκτά καύσιμα.

Είναι μείγμα ενώσεων διαφόρων στοιχείων, με το μεθάνιο κυρίαρχο συστατικό. Πριν διατεθεί για χρήση υφίσταται μια επεξεργασία κατά

την οποία διαχωρίζονται και κατακρατούνται ποικίλα ανεπιθύμητα συστατικά και ενώσεις από τη μάζα του.

Η Διάκενο είναι μια εταιρεία που προσφέρει υψηλή εξειδίκευση και αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία σε έργα εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 

Οι καταναλωτές απολαμβάνουν ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση για την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου:

Ενημέρωση για τα οικονομικά και λειτουργικά οφέλη του φυσικού αερίου καθώς και για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα.

Ενημέρωση για τις δυνατότητες χρήσης του φυσικού αερίου.

Δημιουργία αίτησης σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης.

Προμήθεια και εγκατάσταση των συσκευών φυσικού αερίου.

Υπηρεσίες συντήρησης.