Κλιματισμός & Εξαερισμός


 

Κλιματισμός

 Ανταποκρινόμενοι στην πραγματική έννοια του όρου «κλιματισμός», εφαρμόζουμε συστήματα στα οποία εκτός από την θερμοκρασία, επιτυγχάνουμε την ταυτόχρονη επεξεργασία του αέρα, έτσι ώστε να ελέγχουμε την υγρασία και την καθαρότητα αυτού. Δηλαδή μια εγκατάσταση κλιματισμού μας προσφέρει τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας αέρα στους χώρους του κτιρίου. Σε αντίθεση, σε μια εγκατάσταση ψύξης - θέρμανσης επιτυγχάνουμε μόνο τον έλεγχο της θερμοκρασίας των χώρων.

Συστήματα νερού με τη χρήση αντλίας θερμότητας και Fan Coil Units (FCU) δύναται να εφαρμοστούν σε ιδιωτικά ή επαγγελματικά κτήρια. Εξυπηρετούν την θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων. Φιλικά προς τον χρήστη με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης καθώς και προγραμματισμένης λειτουργίας. Εφαρμόζονται σε νεόδμητα και υφιστάμενα κτήρια. 

Συστήματα Freonδιαιρούμενου τύπου, VRF, VRV, παρέχουν την δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης εσωτερικών χώρων. Ανάλογα με την εγκατάσταση και τον τύπο του συστήματος, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης ταυτόχρονα, από την ίδια εξωτερική μονάδα. Η εξέλιξη των multi συστημάτων, μας δίνουν την δυνατότητα εγκατάστασης πολλών εσωτερικών μονάδων με μία εξωτερική. Ενδείκνυται για επαγγελματικούς χώρους, καθώς και ιδιωτική, κυρίως για ψύξη. Για την εγκατάσταση του συστήματος απαιτείται μελέτη εφαρμογής και προεγκατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων. Υπάρχει η δυνατότητα και απομακρυσμένης διαχείρησης.     

 

Δροσισμός (μέσω ενδοδαπέδιας στρώσης)

Με τις πολύ υψηλές πλέον θερμοκρασίες του καλοκαιριού στη χώρα μας, ο κλιματισμός θεωρείται πλέον αναγκαίο κακό. Απέναντι στα μειονεκτήματα των κλασικών κλιματιστικών μονάδων, με βασικότερο τα ανθυγιεινά ψυχρά ρεύματα αέρα, προτείνεται σήμερα ο ενδοδαπέδιος δροσισμός, που αποτελεί πλέον έναν από τους πιο σύγχρονους, υγιεινούς και οικονομικούς τρόπους κλιματισμού των χώρων.

Η βασική αρχή λειτουργίας ενός ενδοδαπέδιου συστήματος δροσισμού έγκειται στην ικανότητα που έχει το δάπεδο να απορροφά ενέργεια ομοιόμορφα από όλες τις κατευθύνσεις του χώρου. Εκμεταλλευόμενοι συνήθως το υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με την προσθήκη ενός μηχανισμού παραγωγής ψύξης (αντλία θερμότητας, ψύκτης νερού, γεωθερμική αντλία θερμότητας), κρύο νερό διοχετεύεται στο δάπεδο και το μετατρέπει σε μια τεράστια ψυχρή επιφάνεια. Σε ένα χώρο, όπου όλα τα δομικά στοιχεία έχουν σταθερή θερμοκρασία 20°C– 25°C, δημιουργείται ένα ανοιξιάτικο μικροκλίμα και ο ανθρώπινος οργανισμός αισθάνεται μια ευχάριστη δροσιά.

Για παράδειγμα με μία εξωτερική θερμοκρασία 34°C, στο εσωτερικό του κλιματιζόμενου χώρου θα επικρατούσαν περίπου 27°C με το συγκεκριμένο σύστημα. Για το λόγο αυτό μιλάμε πάντοτε για δροσισμό των χώρων και όχι ψύξη. Αν βέβαια κάποιος το επιθυμεί, για τις πολύ θερμές μέρες και ώρες του καλοκαιριού, το σύστημα μπορεί να συμπληρωθεί με σώματα fan-coil , στα οποία κυκλοφορεί παγωμένο νερό δίνοντας συμπληρωματική ψύξη, ενώ παράλληλα πετυχαίνουν και την αφύγρανση του χώρου.

Για την εγκατάσταση ενός συστήματος ενδοδαπέδιου δροσισμού είναι απαραίτητη η μελέτη της εγκατάστασης από μηχανολόγο μηχανικό καθώς και η προσεκτική επιλογή των απαραίτητων υλικών και αυτοματισμών. Κλιματισμός χωρίς δημιουργία ρευμάτων αέρα.

 

Πλεονεκτήματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι

  • Εξοικονόμηση χώρου και αποφυγή τοποθέτησης μηχανημάτων σε τοίχους, οροφές, δάπεδα.
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
  • Ευχάριστη αίσθηση στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς η ανταλλαγή θερμότητας γίνεται δια ακτινοβολίας
  • Χρήση του ίδιου συστήματος σωληνώσεων με το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, άρα δεν απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον δικτύων
  • Αθόρυβη λειτουργία.

 

 

Εξαερισμός

Ο εξαερισμός καθώς και η πλήρωση του χώρου με νωπό φιλτραρισμένο και προκλιματισμένο αέρα, εφαρμόζεται σε ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς χώρους. Το σύστημα σχεδιάζεται και διαστασιολογείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Απλά φίλτρα, προφίλτρα, σακόφιλτρα, ενεργού άνθρακα και αλουμίνας, αποτελούν μέρος της εγκατάστασης.

Η μεθοδολογία απόσμησης του καπνού που εκλύεται από τις κουζίνες επαγγελματικής χρήσης, εφαρμόζεται πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις κεντρικών εγκαταστάσεων. Αποτελεί απαραίτητο σύστημα ειδικά εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών. Διαθέτουμε τεχνολογία υπολογισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής αναλόγων συστημάτων.