Γνωρίστε μας

 

Η εταιρεία Διάκενο Engineering, ιδρύθηκε από τους Παμπουλάκη Δημήτριο και Μαντζουράνη Ευάγγελο, στην Γλυφάδα. Αποτελεί την συνένωση έμπειρων μηχανικών, για την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή έργων, που αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Κύριος στόχος των εφαρμογών μας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνουμε οργανωμένες επεκτάσεις στην περιφέρεια της Αττικής, έχοντας ως σκοπό την επέκταση και σε πόλεις εκτός Αττικής που είναι μη επαρκώς συνδεδεμένες με τον αγωγό του Φυσικού Αερίου.  Σκοπός μας είναι οι ύψιστης ποιότητας υπηρεσίες συνδεδεμένες άρρηκτα με την μέγιστη αυτονόμηση και εξοικονόμηση ενέργειας

Από το 2011 επενδύοντας στην εξωστρέφεια, παρουσιάζουμε έντονη δραστηριότητα στην Αφρικανική ήπειρο και ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες.

Διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων συνεργατών, το οποίο είναι αποτέλεσμα της 25ετής εμπειρίας μας σε Η/Μ εφαρμογές, εφαρμόζοντας μεθόδους και τεχνολογίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, κι έτσι παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις, εναρμονιζόμενες πάντα στις διαφορετικές συνθήκες επένδυσης και εφαρμογής.

Έχουμε προσαρμοστεί στο ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο τεχνολογίας με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να δραστηριοποιούμαστε σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας.

Τα τμήματα έρευνας και τεχνολογίας των συνεργατών μας, μας παρέχουν την άμεση ενημέρωση για την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων φιλικά προς το περιβάλλον. Σαν εταιρεία στοχεύουμε στην μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εφαρμογή πρότυπων εγκαταστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται βασιζόμενοι στην υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία μας. 

Σημείο αναφοράς μας αποτελούν οι συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε κατοικίας, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλοντας θετικά στην μείωση εκπομπών CO2.

Διατηρούμε άριστες σχέσεις με όσους μας έχουν εμπιστευθεί, καθώς βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας, και μετά την ολοκλήρωση του έργου! 

Ανταποκρινόμαστε στον πήχη που συνεχώς ανεβαίνει και εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. 

 

American School of Classical Studies at Athens
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Παπαστράτος
lidl
ΑΝΟΓ
Mikembo
αρχαιολογική εταιρεία
MKA arch