Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα εξοικονομώ 2023 Β’ Κύκλος

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 7 Φεβρουαρίου 2024 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 29 Μαρτίου 2024. O Β’ κύκλος αφορά αποκλειστικά ωφελούμενους της 1ης Εισοδηματικής κατηγορίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η νέα μορφή του Εξοικονομώ κατ'οίκον και θέτει ως στόχο την αναβάθμιση των κατοικιών κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που το χρησιμοποιεί.
 • Φέρει οικοδομική άδεια.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ

 • Να ελέγξουμε την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και να σας ενημερώσουμε αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 • Να συντάξουμε το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Να αναζητήσουμε τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ( κάτοψη, τομή κλπ) από την τοπική Πολεοδομία.
 • Να κάνουμε αυτοψία και να ελέγξουμε τη νομιμότητα του κτηρίου.
 • Να προβούμε σε αποτύπωση του κτηρίου για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες θα πρέπει να δηλωθούν στον νόμο περί αυθαιρέτων και να τακτοποιηθούν.
 • Να εξετάσουμε τα σενάρια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος.
 • Να κάνουμε τις προμετρήσεις και να συντάξουμε τη λίστα με τις προδιαγραφές των υλικών συντάσσοντας τον τελικό προϋπολογισμό των εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
 • Οικοδομική άδεια για το κτήριο που γίνεται η αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 • Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων* (Ε9).
 • Κάτοψη κατοικίας. 
 • Τουλάχιστον 5 φωτογραφίες της κατοικίας (4 εσωτερικές και 1 εξωτερική -όψη κτηρίου-).

 *Χρειάζεται το Ε9 κάθε ατόμου που έχει εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο (ψιλός/πλήρης κύριοςεπικαρπωτής).

Εισοδηματικές κατηγορίες :

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

1.

≤5.000

≤10.000

2.

>5.000 - 10.000

>10.000 - 20.000

3.

>10.000 - 20.000

>20.000 - 30.000

4.

>20.000 - 30.000

>30.000 - 40.000

5.

>30.000

>40.000