Ηλεκτρολογικά ισχυρά & ασθενή


Ισχυρά ρεύματα σε μία οικιακή ή επαγγελματική εγκατάσταση, ονομάζονται οι τάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον άνθρωπο. Και αναφέρονται σε συσκευές οι οποίες χρειάζονται για να λειτουργήσουν από 110Volt έως 400Volt.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού σας, τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της, όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα.

Αυτή, ξεκινάει από πολύ νωρίς σε μια κατοικία, αφού η Θεμελιακή γείωση είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα νεόδμητα κτήρια. Η τοποθέτηση της θεμελιακής γείωσης πάνω στο σκυρόδεμα, ξεκινάει πριν πέσουν τα πρώτα μπετά στην οικοδομή.

Επίσης, υπάρχουν πολλές και σύγχρονες λύσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες καλωδιώσεις στην εγκατάστασή μας. Μία από αυτές είναι το ''έξυπνο'' σπίτι. Με την τοποθέτηση κατάλληλων εξαρτημάτων, έχουμε τη δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου ή τοπικού ελέγχου, η οποία επιτυγχάνεται με μία μονάδα τοποθετημένη στο χώρο μας. Αυτές οι μονάδες έχουν και τη δυνατότητα να παρέχουν την κάτοψη της οικίας μας πάνω σε μία επίτοιχη οθόνη αφής. Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται η πλήρης εικόνα των συσκευών - φωτιστικών που υπάρχουν στην κατοικία. Από κει πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες (άνοιγμα - κλείσιμο ή ντιμάρισμα) σε οποιαδήποτε κατανάλωση θέλουμε. Πάντα σε συνεννόηση μαζί σας, προσαρμόζονται οι υποδομές και οι μελέτες που χρειάζεται η εγκατάσταση. 

Όλα αυτά βέβαια χρειάζονται υποδομή, μελέτη από την αρχή της εγκατάστασης και πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και τις ανάγκες του.

 

Ασθενή ρεύματα λέγονται οι καλωδιώσεις στο χώρο μας...

... (είτε είναι κατοικία, είτε επαγγελματικός χώρος) οι οποίες τροφοδοτούν συσκευές χαμηλής τάσης όπως: Τηλέφωνα, δίκτυα, μεγαφωνική κλπ.

Τα ασθενή ρεύματα, είναι ένα  σημαντικό κομμάτι σε μία οικιακή εγκατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές και είναι χωρισμένα σε κατηγορίες:

  •   Τηλεόραση

Μία ακτινική (ή αξονική) εγκατάσταση TV με καλής ποιότητας καλώδια και κατάλληλο εξοπλισμό έχει ως αποτέλεσμα, την καλύτερη δυνατή λήψη σήματος και τη δυνατότητα ταυτόχρονης πολλαπλής προβολής (αν υπάρχουν πάνω από μία τηλεοράσεις) πχ: dvd, media player κλπ.

 

  • Τηλεφωνία - Internet - Οικιακό Δίκτυο

Στην εποχή μας, το τηλέφωνο μας είναι απαραίτητο όπως και το οικιακό δίκτυο. Οικιακό δίκτυο ονομάζεται ένα σύνολο καλωδίωσης με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να διασυνδέσουμε όλες τις ηλεκτρονικές μας συσκευές μεταξύ τους. Κάποιες από τις ηλεκτρικές συσκευές που μπορούν να συνδεθούν είναι οι: υπολογιστής, τηλεόραση, media player, home cinema, κάμερες. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των συσκευών της κατοικίας μας από απόσταση, μέσω smartphone ή tablet, ή κάποιου υπολογιστή από άλλο χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι, η κατάλληλη καλωδίωση, με καλώδια ethernet, τους κατάλληλους ρευματοδότες RG45 και τον κατάλληλο εξοπλισμό πχ HUB - Switch - Router - Patch Panel

 Επίσης, σε περίπτωση που η εγκατάστασή μας είναι παλιά και δεν υπάρχει η δυνατότητα καλωδίωσης και δεν επιθυμούμε ένα ασύρματο δίκτυο, υπάρχει λύση με συσκευές πρίζας ρεύματος, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα μέσω καλωδίωσης ισχυρών ρευμάτων να έχουμε ενσύρματο δίκτυο. Οι συσκευές αυτές ονομάζονται Power line και μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μονοφασική ή τριφασική. Στην τριφασική, πρέπει οι ρευματοδότες στον τοίχο μας που θα επιλέξουμε να παίρνουν ρεύμα από την ίδια φάση. Ένας αδειούχος εγκαταστάτης μπορεί να μας υποδείξει τα σημεία αυτά.

 

  • Θυροτηλέφωνα - Θυροτηλεόραση

Το θυροτηλέφωνο και η θυροτηλεόραση είναι η συσκευή που μας δίνει οπτικοακουστική αλληλεπίδραση με το άτομο που επιθυμεί να εισέλθει στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας μας.

Οι  παραπάνω συσκευές είναι απαραίτητες σε κάθε κατοικία εδώ και αρκετές δεκαετίες λόγω ασφάλειας. Η θυροτηλεόραση πρωταγωνιστεί εδώ και 25 περίπου χρόνια, και τα τελευταία 5 έχουν πολλές προστεθεί επιπλέον δυνατότητες.

 

  • Συναγερμός - Πυρανίχνευση

Η εγκατάσταση συναγερμού σε ένα σπίτι ή σε έναν επαγγελματικό χώρο, είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που ο χώρος μας βρίσκεται σε ισόγειο ή 1ο όροφο η επικινδυνότητα είναι αρκετά μεγάλη. Όσο χαμηλότερα βρισκόμαστε, τόσο πιο εύκολη είναι πρόσβαση για τους ανεπιθύμητους επισκέπτες!

Ένα πλήρες σύστημα συναγερμού, περιλαμβάνεται από: πίνακα συναγερμού, πληκτρολόγιο, σειρήνα, ραντάρ, μαγνητικές επαφές.

Σε συνδυασμό με άλλες συσκευές, επιτρέπεται η πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο σύστημα συναγερμού και στο χώρο μας, είτε με ήχο, είτε και με εικόνα!! Ακόμη και να αλλάξουμε παραμέτρους.

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης είναι απαραίτητη σε χώρους με εύφλεκτα υλικά, κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους.

Σε κατοικίες, πχ εάν έχουμε στο σπίτι μας σύστημα συναγερμού κατάλληλο να δεχτεί και πυρανίχνευση, τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας, πχ: πάνω από την ηλεκτρική μας κουζίνα. Τα περισσότερα ατυχήματα πυρκαγιάς στον χώρο της κουζίνας γίνονται από απροσεξία. Η πυρκαγιά συνήθως πηγάζει από κάποιο ανοιχτό μάτι σε συνδυασμό με φαγητό ή λάδι, και τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Η πυρανίχνευση προλαβαίνει τα παραπάνω ατυχήματα και προστατεύει αποτελεσματικά την κατοικία σας. 

 

  •  Κλειστό κύκλωμα

Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ένα σπίτι, παλαιότερα θεωρούνταν πολυτέλεια. Πλέον όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δίνουν μεγάλη βάση στην ασφάλεια του σπιτιού ή/και του καταστήματός τους. Η ζήτηση έχει αυξηθεί ειδικά σε σπίτια που υπάρχουν παιδιά τα οποία, λόγω εργασίας των γονέων, μένουν με κάποιο άλλο πρόσωπο που τα επιτηρεί.

Ωστόσο, πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος σε ένα σπίτι ή επαγγελματικό χώρο (πχ: δεν επιτρέπεται η κάμερα να βλέπει σε δρόμο - κοινόχρηστο ή δημόσιο χώρο). Όταν αυτές βρίσκονται εντός κατοικίας πρέπει να ενημερώνεται για την ύπαρξή της κάθε κάτοικος ή επισκέπτης. Σε επαγγελματικούς χώρους χρειάζεται ειδική άδεια για εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και ανάρτηση προειδοποιητικής πινακίδας.

Το πλήρες σύστημα κλειστού κυκλώματος αποτελείται από: καταγραφικό, κάμερες, καλώδια. Τέλος, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του χώρου εξ αποστάσεως. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το σύστημα είναι συνδεμένο στο οικιακό μας δίκτυο, με καλώδιο ethernet. (*Το καταγραφικό πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα)

 

  •  Home theater - Ψυχαγωγία

Η οικιακή ψυχαγωγία περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές όπως: ήχος, εικόνα, video games κλπ.

Για την εφαρμογή της χρειάζονται καλωδιώσεις κατάλληλες για το κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε. Πχ Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάποιον projector χρειάζονται στο σημείο της οροφής που θα τοποθετηθεί, καλώδια ρεύματος, HDMI, VGA, COMPONENT, δικτύου κλπ, ανάλογα τι μηχάνημα έχουμε επιλέξει.

Για τον ήχο, θα χρειαστούν καλώδια καλής ποιότητας τα οποία, αν η εγκατάσταση είναι καινούρια, θα περαστούν εντός της τοιχοποιίας, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι εμφανή.

Όσο για τις τηλεοράσεις μας (αν υπάρχουν περισσότερες από μία στο χώρο) μπορούμε με κάποια δικτυακή συσκευή, πχ ένα σκληρό δίσκο ή ένα media player, να βλέπουμε ότι θέλουμε, σε όποια τηλεόραση θέλουμε.