Θέρμανση


Θέρμανση – Φυσικό αέριο.

Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων αποτελεί προϋπόθεση άνεσης. Βασικό σημείο επιτυχίας, αποτελεί ο υπολογισμός – μελέτη, υπό πραγματικές συνθήκες του κτηρίου, καθώς και η εφαρμογή του συστήματος σύμφωνα με την μελέτη. Το σύστημα θέρμανσης μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Στον τρόπο μετάδοσης της θερμότητας και στον τρόπο παραγωγής της θερμότητας. Ο τρόπος μετάδοσης αποτελεί την εσωτερική εγκατάσταση. Θερμαντικά σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil units, θέρμανση οροφής, είναι κάποιες από τις κυριότερες εφαρμογές μιας εσωτερικής εγκατάστασης. Ο κάθε τύπος, διαφέρει στον τρόπο εγκατάστασης, στον τρόπο μετάδοσης, στην ποιότητα θέρμανσης και στο κόστος εγκατάστασης. Σε ένα κτήριο δύναται να επιλεχθούν διαφορετικά συστήματα, αναλόγως των απαιτήσεων.

Οι κυριότερες πηγές παραγωγής της θερμότητας, είναι τα ορυκτά καύσιμα, η βιομάζα και η ηλεκτρική ενέργεια. Η τάση σήμερα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας, μας ωθεί στην χρήση συστημάτων Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το φυσικό αέριο η τεχνολογική εξέλιξη μας δίνει την δυνατότητα χρήσης αναλογικών μονάδων συμπύκνωσης, οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια, σύμφωνα με τη ζήτηση.

Αντιστοίχως οι αντλίες θερμότητας, καλύπτουν τις ανάγκες και σε θέρμανση με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχουν μεγάλη οικονομία ενεργειακής κατανάλωσης, είναι συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον, και μαζί με τα συστήματα Φυσικού Αερίου, αναβαθμίζουν ενεργειακά το κτήριο.                

  

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Τα τελευταία χρόνια ακούμε πολλά για την ενδοδαπέδια θέρμανση, ενώ και ο αριθμός των κτιρίων που την εγκαθιστούν πληθαίνει συνεχώς. Αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ καλό σύστημα θέρμανσης χώρων για κατοικίες και όχι μόνο.

Όπως όμως και για κάθε σύστημα θέρμανσης, πρέπει πάντα να εξετάζονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

Με απλά λόγια, η ενδοδαπέδια θέρμανση κατασκευάζεται με τη διάστρωση σωληνώσεων στο δάπεδο και την κάλυψή τους με ένα ειδικό στρώμα μπετόν (θερμομπετόν) προκειμένου όλη αυτή η κατασκευή να λειτουργήσει σαν ένα μεγάλο «θερμαντικό σώμα».

Ο χαρακτηρισμός ενδοδαπέδια αφορά το σύστημα απόδοσης της θερμικής ενέργειας στους χώρους και όχι το πώς παράγεται αυτή η θερμότητα. Επομένως μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε διάταξη παραγωγής θερμικής ενέργειας: λέβητα (πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, ξύλου ή pellet), αντλία θερμότητας, ηλιακά συστήματα, γεωθερμία κτλ. ή συνδυασμούς αυτών (υβριδικά συστήματα).

Ωστόσο, οι χαμηλές θερμοκρασίες νερού που χρειάζεται η ενδοδαπέδια καθιστούν ιδανικό το συνδυασμό με αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους λειτουργίας.

 

Πλεονεκτήματα 

  • Ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης με ήπια μετάδοση θερμότητας, ροή θερμικής ενέργειας από τα πόδια προς το κεφάλι, ομοιομορφία θερμοκρασίας σε όλη την έκταση των χώρων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας & χαμηλό κόστος λειτουργίας διότι λειτουργεί με χαμηλές θερμοκρασίες νερού (35-45 °C) και συνδυάζεται ιδανικά με συστήματα παραγωγής θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (αντλίες θερμότητας).
  • Ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των χώρων (γιατί δεν υπάρχουν θερμαντικά σώματα ή άλλες τερματικές μονάδες).
  • Λειτουργία δροσισμού για τους θερινούς μήνες με το ίδιο σύστημα.